Emalco Enamelware S.C.

Wartość projektu: 90 000.00 zł

czytaj więcej

Emalco Enamelware S.C.

Wartość projektu: 90 000.00 zł

Opracowanie strategii ekspansji produktów firmy Emalco Enamelware na rynek kanadyjski. Rezultatem projektu jest wejście na rynek Kanady i sprzedaż innowacyjnego produktu jakim jest personalizowany kubek emaliowany ze świecą sojową. Projekt pozwoli na zbudowanie silnej pozycji przedsiębiorstwa oraz wzrost konkurencyjności i rozpoznawalności zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

Hyper Poland Sp. z o.o.

Koszt projektu ogółem: 21 045 671,53 zł
Dofinansowanie UE: 16 482 193,98 zł
15 miejsce na liście rankingowej na 105 projektów

czytaj więcej

Hyper Poland Sp. z o.o.

Koszt projektu ogółem: 21 045 671,53 zł
Dofinansowanie UE: 16 482 193,98 zł

15 miejsce na liście rankingowej na 105 projektów

Opracowanie technologii napędu liniowego oraz magnetycznego systemu lewitacji i stabilizacji typu EDS do Magnetycznej Kolei Hybrydowej oraz Kolei Nisko-Ciśnieniowej.

Hyperloop, czyli Kolej Nisko-Ciśnieniowa – projekt zakłada opracowanie innowacyjnych elementów systemów napędu oraz zawieszenia dla pojazdów i infrastruktury liniowej Magnetycznej Kolei Hybrydowej. Projekt zakłada unowocześnienie branży kolejowej, dzięki której poruszanie się w istniejącej oraz budowanej nowej infrastrukturze kolejowej, ulegnie znacznemu skróceniu (dotyczy zarówno przewozów towarów oraz pasażerów) przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów transportu.

Nomi Biotech Corporation Sp. z o.o.

Koszt projektu ogółem:  1 370 397,20 zł
Dofinansowanie UE:  1 014 806,40 zł
1 miejsce na liście rankingowej

czytaj więcej

Nomi Biotech Corporation Sp. z o.o.

Koszt projektu ogółem:  1 370 397,20 zł
Dofinansowanie UE:  1 014 806,40 zł

1 miejsce na liście rankingowej

NOMIfree – innowacyjny preparat przeciwdziałający negatywnym skutkom spożywania alkoholu etylowego i redukujący toksyczność aldehydu octowego.

Opracowanie i stworzenie innowacyjnego preparatu w formie suplementu diety wspomagającego procesy fizjologiczne w trakcie i po spożyciu alkoholu etylowego, gdzie główną właściwością jest redukcja toksyczności aldehydu octowego. Produkt, który ma za zadanie zapobieganiu negatywnym skutkom piciu alkoholu, co w dłuższej perspektywie pozwoli na zmniejszenie ryzyka związanego z chorobami powodowanymi przez spożywanie alkoholu.

BD Polska Sp. z o.o.

Koszt projektu ogółem: 6 452 485.00 zł
Dofinansowanie UE: 4 859 328.75 zł
17 miejsce na liście rankingowej na 64 projekty

czytaj więcej

BD Polska Sp. z o.o.

Koszt projektu ogółem: 6 452 485.00 zł
Dofinansowanie UE: 4 859 328.75 zł

17 miejsce na liście rankingowej na 64 projekty

„Wirtualny pacjent” – Inteligentny asystent dla studentów medycyny i młodych lekarzy wspierający proces edukacji i podnoszenia kompetencji w zakresie diagnostyki i leczenia chorób.

Wirtualny Pacjent – inteligentny asystent wykorzystujący sztuczną inteligencję mającego za zadanie wsparcie procesu dydaktycznego diagnostyki i terapii osób. Platforma, która będzie wspierała lekarzy, w tym również przyszłych lekarzy w procesie dydaktycznym nabywania kompetencji. To innowacyjne rozwiązanie, pozwoli na podniesienie jakości, atrakcyjności i efektywności kosztowej procesu nauczania.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KORD Sp. z o.o.

Koszt projektu ogółem: 3 143 467.87 zł
Dofinansowanie UE: 2 397 643.29 zł
34 miejsce na liście rankingowej na 172 projekty

czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KORD Sp. z o.o.

Koszt projektu ogółem: 3 143 467.87 zł
Dofinansowanie UE: 2 397 643.29 zł

34 miejsce na liście rankingowej na 172 projekty

Wirtualny asystent produkcji – system do wspierania procesów produkcyjnych dedykowany dla przetwórstwa przemysłowego.

Wirtualny Asystent Produkcji, czyli system do wspierania procesów produkcyjnych, dedykowanego dla przetwórstwa, w tym dla obróbki wielkogabarytowej oraz produkcji skomplikowanych elementów. Opracowany system będzie łączył funkcjonalności: pomiarową, pozycjonująco-trasującą, identyfikującą element obrabiany oraz informacyjną (zebranie całości danych w systemie IT). Pozwoli to na większą dokładność, znacznie skrócony czas przeprowadzenia operacji, eliminację błędów odczytu oraz automatyczne tworzenie raportów i śledzenie wyników.

EMPLOCITY Sp. z o.o.

Koszt projektu ogółem: 5 724 659.00 zł
Dofinansowanie UE: 4 262 621.75 zł
3 miejsce na liście rankingowej na 172 projekty

czytaj więcej

EMPLOCITY Sp. z o.o.

Koszt projektu ogółem: 5 724 659.00 zł
Dofinansowanie UE: 4 262 621.75 zł

3 miejsce na liście rankingowej na 172 projekty

Opracowanie zautomatyzowanego systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do wielokanałowej obsługi reklamy rekrutacyjnej i operacji Real-Time-Bidding wykorzystującego rekurencyjne sieci neuronowe i generatywne sieci przeciwstawne.

Opracowanie systemu oraz platformy pozwalającej na automatyczne dostarczenie leadu rekrutacyjnego, pozyskanego poprzez kanały online, które dzięki wykorzystaniu algorytmów głębokich sieci neuronowych znacząco skróci czas rekruterów w pozyskaniu nowych pracowników. Potencjalny pracodawca wykorzystując opracowany system poprzez prowadzone i zoptymalizowane działania reklamowane w Internecie pozyska o wiele szybciej i taniej informację o potencjalnym pracowniku, w tym również pełne CV pracownika.

Zapraszamy do kontaktu
  • Innteo Sp. z o.o.
    ul. Banderii 4 lok. 162,
    01-164 Warszawa
  • (+48) 501 655 806
  • p.szymanczak@innteo.com

NIP: 7393343449
REGON: 365751829

Polityka prywatności