Program Dostępność Plus to kompleksowy dokument, w którym zostały ujęte obszary działań oraz wyzwania, które pozwolą na swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach, czyli osób starszych i niepełnosprawnych.

Wspólnymi siłami oraz pracy rządu, organizacji pozarządowych, samorządu i obywateli działania zostaną skoncentrowane wokół obszarów takich jak: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. Jest to perspektywa, która będzie realizowana w latach 2018-2025 i pozwoli na opracowanie inwestycji, których wartość jest szacowana na około 23 mld zł, przy budżecie konkursu wynoszącym 40 milionów złotych.

Jednym z takich działań jest ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus”. Konkurs jest zbliżoną wersją flagowego programu, jaką jest popularna „Szybka Ścieżka”! Wsparcie oraz dofinansowanie zostanie przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe zmierzające do opracowania innowacyjnych usług, bądź rozwiązań, przyjaznych dla osób niepełnosprawnych oraz znoszących bariery dla osób starszych. Projekty muszą skupiać się na konkretnych działaniach określonych w dokumentacji konkursu. Są to między innymi: innowacyjne rozwiązania IT, rozwiązania dotyczące mebli sensorycznych, urządzenia do samodzielnych badań lekarskich, rozwiązania pozwalające na zniesienie barier zidentyfikowanych w infrastrukturze transportowej). Wnioski o wsparcie na projekty można składać do 25 września. Alokacja całego konkursu wynosi 40 mln zł. Warto dodać, że minimalna wartość projektu to 200 tysięcy złotych, natomiast maksymalna to 3 miliony złotych.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć między innymi:

 • narzędzi i rozwiązań ICT, na przykład przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami interfejsów urządzeń codziennego użytku,
 • technologii zapewniających pełny dostęp do dóbr kultury w czasie rzeczywistym,
 • rozwiązań wspomagających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym poruszaniu się w przestrzeni publicznej,
 • projektowania i ergonomii mebli, w tym mebli sensorycznych,
 • rozwiązań wspierających kształcenie studentów, w tym studentów uczelni artystycznych,
 • technologii wspomagających samodzielność funkcjonowania osób starszych, w szczególności w miejscu ich zamieszkania,
 • opracowania, między innymi na podstawie zasad projektowania uniwersalnego, standardów dostępności dla przestrzeni publicznej, środków transportu oraz usług powszechnych.

Jeśli więc masz pomysł na produkt lub usługę i widzisz, że wpisujesz w zakres tematyczny konkursu, a równocześnie chciałbyś dołożyć cegiełkę do znoszenia barier osób wykluczonych w społeczeństwie to na pewno warto. Projekt Dostępność Plus jest również wyjątkowy z tego względu, że odpowiada na konkretne potrzeby konkretnych ludzi, pomaga usunąć bariery i po prostu zrobić coś dobrego. Jeśli więc widzisz swoje działania w tym obszarze, a jednocześnie chciałbyś opracować innowacyjne rozwiązanie na poziomie minimum krajowym, śmiało napisz do nas. Przedstawimy wszystkie niezbędne informacje, ocenimy projekt i wesprzemy w procesie przygotowania wniosku o dofinansowanie! Wszelkie pytania możesz kierować do Koordynatora Projektów Innteo pod adresem mailowym: m.granoszewski@innteo.com

Razem zrobimy coś naprawdę dobrego!

Zapraszamy do kontaktu
 • Innteo Sp. z o.o.
  ul. Banderii 4 lok. 162,
  01-164 Warszawa
 • (+48) 501 655 806
 • p.szymanczak@innteo.com

NIP: 7393343449
REGON: 365751829

Polityka prywatności