INNOVATION
TECHNOLOGY
OPPORTUNITIES
ZAKRES USŁUG
photo
Obsługujemy projekty B+R i fundusze venture capital

JAK POMAGAMY? NASZE USŁUGI TO M.IN.:

• Poszukiwanie optymalnych inwestorów do danego projektu
• Analiza i dobór/zmiana formy prowadzonej działalności w celu osiągnięcia modelu możliwie efektywnego podatkowo
• Doradztwo przy podatkowych aspektach komercjalizacji IP
• Doradztwo w zakresie podatkowych aspektów związanych z obrotem dobrami niematerialnymi (oprogramowanie, znaki towarowe, licencje, patenty, nowe technologie itp.)
• Optymalizacja zatrudnienia i wynagradzania pracowników różnych szczebli.

photo
Pozyskujemy i rozliczamy dotacje publiczne

JAK POMAGAMY? NASZE USŁUGI TO M.IN.:

• Obsługa prawna projektu
• Wybór dostawców i zakup środków trwałych zgodnie z zasadą konkurencyjności
• Sporządzanie wniosków o płatność i raportów merytorycznych
• Prowadzenie promocji projektu
• Wsparcie podczas kontroli projektu
• Obsługa procesu aneksowania umowy o dofinansowanie
• Zapewnienie trwałości projektu

photo
Zapewniamy ochronę własności intelektualnej od A do Z

JAK POMAGAMY? NASZE USŁUGI TO M.IN.:

• Podział własności intelektualnej powstałej przy realizacji projektu
• Opracowanie i wdrażanie strategii ochrony wartości niematerialnych startupów (know-how, kody zródłowe, design, interface, rozwiązania techniczne, bazy danych, brand, urządzenia etc.)
• Rejestracja znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów
• Stała opieka nad uzyskanymi prawami IP pod kątem utrzymywania i przedłużania ochrony oraz pojawiania się oznaczeń i rozwiązań naruszających prawa naszych klientów
• Przygotowanie ram prawnych wewnętrznej organizacji (umowy o prace, dzieło ze skutecznym i szerokim przeniesieniem praw autorskich, ochrona poufności, regulaminy działalności e-commerce etc.)
• Współpraca inwestorów z nauką – negocjowanie oraz uregulowanie w umowach zasad korzystania z praw własności intelektualnej będących efektem współpracy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z regulacji prawnych świata nauki (umowy inwestycyjne, spin-off, licencyjne, o zarządzanie wspólnymi prawami, konsorcjum)

photo
Prowadzimy pełną obsługę prawną działalności innowacyjnej

JAK POMAGAMY? NASZE USŁUGI TO M.IN.:

Fundusze typu seed i venture capital zainteresowane komercjalizacją badań naukowych:

 • Prowadzimy pełną obsługę postępowania inwestycyjnego
 • Sporządzamy umowy z podmiotem zarządzającym, statuty funduszy i regulaminy właściwych ciał funduszu, umowy o zarządzanie i in.
 • Opracowujemy kompletne panele inwestycyjne optymalne podatkowo, prawnie i operacyjnie
 • Świadczymy usługi z zakresu due diligence w ujęciu prawnym i podatkowym
 • Sporządzamy tzw. term-sheets, kierujemy negocjacjami umów inwestycyjnych
 • Prowadzimy proces zdobywania kolejnych rund i wyjścia z inwestycji

Małe, średnie i duże firmy inwestujące w B+R:

 • Gwarantujemy kompleksowe legal services całego postępowania badawczego – umowy z twórcami/pracownikami/współpracownikami, zabezpieczenie własności intelektualnej, obsługę wdrożenia lub komercjalizacji
 • Doradzamy w wyborze najwłaściwszej ścieżki i gwarantujemy obsługę procesu inwestycyjnego – umowy licencyjne, sprzedaż praw, utworzenie spółki i wniesienie aportem komercjalizowanego pomysłu
 • Zapewniamy obsługę prawną umów na badania zlecone (kontraktowe) oraz niezależną działalność badawczą (np. umowy konsorcjum)
 • Tworzymy zaplecze do realizacji projektów badawczych finansowanych z funduszy publicznych – dokonujemy selekcji i przygotowujemy strukturę uwzględniającą najdogodniejsze rozwiązania, projektujemy umowy i dokumentację do wniosków o pozyskanie środków publicznych

Start-upy:

 • Obsługujemy proces inwestycyjny od strony start-upu, w tym negocjacje tzw. term-sheet i umowy inwestycyjnej z inwestorem
 • Tworzymy pełną prawną dokumentację korporacyjną spółek oraz umowy i plany dla pracowników
 • Pomagamy w kwestiach podatkowych, rachunkowych i księgowych
  Zajmujemy się obsługą start-upu w jego bieżącej działalności – rejestrujemy spółki
  Prowadzimy obsługę organów, chronimy prawa własności intelektualnej, przygotowujemy właściwe umowy, zapewniamy obsługę procesową
logo

Jesteś zainteresowany współpracą?
Napisz lub zadzwoń.

 

ul. Szara 10, 00-420 Warszawa
kontakt@innteo.com
tel. +48 724 704 566

2018 © Innteo. Wszelkie prawa zastrzeżone. Innteo, ul. Szara 10, 00-420 Warszawa