INNOVATION
TECHNOLOGY
OPPORTUNITIES
ZAKRES USŁUG
photo
Prowadzimy pełną obsługę prawną działalności innowacyjnej

JAK POMAGAMY? NASZE USŁUGI TO M.IN.:

Fundusze typu seed i venture capital zainteresowane komercjalizacją badań naukowych:

 • Prowadzimy pełną obsługę postępowania inwestycyjnego
 • Sporządzamy umowy z podmiotem zarządzającym, statuty funduszy i regulaminy właściwych ciał funduszu, umowy o zarządzanie i in.
 • Opracowujemy kompletne panele inwestycyjne optymalne podatkowo, prawnie i operacyjnie
 • Świadczymy usługi z zakresu due diligence w ujęciu prawnym i podatkowym
 • Sporządzamy tzw. term-sheets, kierujemy negocjacjami umów inwestycyjnych
 • Prowadzimy proces zdobywania kolejnych rund i wyjścia z inwestycji

Małe, średnie i duże firmy inwestujące w B+R:

 • Gwarantujemy kompleksowe legal services całego postępowania badawczego – umowy z twórcami/pracownikami/współpracownikami, zabezpieczenie własności intelektualnej, obsługę wdrożenia lub komercjalizacji
 • Doradzamy w wyborze najwłaściwszej ścieżki i gwarantujemy obsługę procesu inwestycyjnego – umowy licencyjne, sprzedaż praw, utworzenie spółki i wniesienie aportem komercjalizowanego pomysłu
 • Zapewniamy obsługę prawną umów na badania zlecone (kontraktowe) oraz niezależną działalność badawczą (np. umowy konsorcjum)
 • Tworzymy zaplecze do realizacji projektów badawczych finansowanych z funduszy publicznych – dokonujemy selekcji i przygotowujemy strukturę uwzględniającą najdogodniejsze rozwiązania, projektujemy umowy i dokumentację do wniosków o pozyskanie środków publicznych

Start-upy:

 • Obsługujemy proces inwestycyjny od strony start-upu, w tym negocjacje tzw. term-sheet i umowy inwestycyjnej z inwestorem
 • Tworzymy pełną prawną dokumentację korporacyjną spółek oraz umowy i plany dla pracowników
 • Pomagamy w kwestiach podatkowych, rachunkowych i księgowych
  Zajmujemy się obsługą start-upu w jego bieżącej działalności – rejestrujemy spółki
  Prowadzimy obsługę organów, chronimy prawa własności intelektualnej, przygotowujemy właściwe umowy, zapewniamy obsługę procesową
logo

Jesteś zainteresowany współpracą?
Napisz lub zadzwoń.

 

ul. Szara 10, 00-420 Warszawa
kontakt@innteo.com
tel. +48 724 704 566

2018 © Innteo. Wszelkie prawa zastrzeżone. Innteo, ul. Szara 10, 00-420 Warszawa