INNOVATION
TECHNOLOGY
OPPORTUNITIES
ZAKRES USŁUG
photo
Zapewniamy ochronę własności intelektualnej od A do Z

JAK POMAGAMY? NASZE USŁUGI TO M.IN.:

• Podział własności intelektualnej powstałej przy realizacji projektu
• Opracowanie i wdrażanie strategii ochrony wartości niematerialnych startupów (know-how, kody zródłowe, design, interface, rozwiązania techniczne, bazy danych, brand, urządzenia etc.)
• Rejestracja znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów
• Stała opieka nad uzyskanymi prawami IP pod kątem utrzymywania i przedłużania ochrony oraz pojawiania się oznaczeń i rozwiązań naruszających prawa naszych klientów
• Przygotowanie ram prawnych wewnętrznej organizacji (umowy o prace, dzieło ze skutecznym i szerokim przeniesieniem praw autorskich, ochrona poufności, regulaminy działalności e-commerce etc.)
• Współpraca inwestorów z nauką – negocjowanie oraz uregulowanie w umowach zasad korzystania z praw własności intelektualnej będących efektem współpracy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z regulacji prawnych świata nauki (umowy inwestycyjne, spin-off, licencyjne, o zarządzanie wspólnymi prawami, konsorcjum)

logo

Jesteś zainteresowany współpracą?
Napisz lub zadzwoń.

 

ul. Szara 10, 00-420 Warszawa
kontakt@innteo.com
tel. +48 724 704 566

2018 © Innteo. Wszelkie prawa zastrzeżone. Innteo, ul. Szara 10, 00-420 Warszawa