Już od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 rozpoczął się nabór w ramach konkursu Ścieżka SMART. Pierwszy konkurs jest realizowany dla samodzielnych MŚP. Opis: Celem konkursu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów wskazanych poniżej.

Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prace badawczo rozwojowe (moduł B+R)
 • wdrożenie opracowanych, bądź zakupionych prac B+R (moduł wdrożenie innowacji)

Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych.

 • Moduł infrastruktura B+R
 • Moduł cyfryzacja
 • Moduł zazielenienie przedsiębiorstw
 • Moduł kompetencje
 • Moduł internacjonalizacja

Koszty kwalifikowane w module B+R

 • wynagrodzenia personelu badawczego
 • podwykonawstwo prac B+R
 • amortyzacja lub leasing aparatury badawczej
 • środki trwałe będące elementem prototypu
 • materiały i surowce do badań
 • koszty pośrednie na kadrę zarządzającą i koszty utrzymania projektu

Chcesz uzyskać więcej informacji, albo sprawdzić czy twój projekt kwalifikuje się do dofinansowania? Napisz do nas na adres mailowy: m.granoszewski@innteo.com

Zapraszamy do kontaktu
 • Innteo Sp. z o.o.
  ul. Banderii 4 lok. 162,
  01-164 Warszawa
 • (+48) 501 655 806
 • p.szymanczak@innteo.com

NIP: 7393343449
REGON: 365751829

Polityka prywatności