Fundusze typu Seed i Venture Capital zainteresowane komercjalizacją badań naukowych:

 • Prowadzenie pełnej obsługi postępowania inwestycyjnego
 • Sporządzenie umowy z podmiotem zarządzającym, statutu funduszu i regulaminów właściwych ciał funduszu, umowy o zarządzanie etc.
 • Opracowanie kompletnych paneli inwestycyjnych optymalnych podatkowo, prawnie i operacyjnie
 • Przeprowadzenie badania due diligence w ujęciu prawnym i podatkowym
 • Przygotowanie tzw. term-sheets, przeprowadzenie negocjacji umów inwestycyjnych
 • Prowadzenie procesu zdobywania kolejnych rund i wyjścia z inwestycji

Małe, średnie i duże firmy inwestujące w B+R:

 • Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej całego postępowania badawczego – umowy z twórcami/pracownikami/współpracownikami, zabezpieczenie własności intelektualnej, obsługa wdrożenia lub komercjalizacji
 • Wskazanie najwłaściwszej ścieżki wraz z obsługą procesu inwestycyjnego (umowy licencyjne, sprzedaż praw, utworzenie spółki i wniesienie aportem komercjalizowanego pomysłu etc.)
 • Przygotowanie umów na badania zlecone (kontraktowe) oraz niezależną działalność badawczą (umowy konsorcjum)
 • Przygotowanie zaplecza do realizacji projektów badawczych finansowanych z funduszy publicznych (przygotowanie struktury uwzględniającej najdogodniejsze rozwiązania, umów i dokumentacji do wniosków o pozyskanie środków publicznych)
Zapraszamy do kontaktu
 • Innteo Sp. z o.o.
  ul. Banderii 4 lok. 162,
  01-164 Warszawa
 • (+48) 730 313 234
 • m.granoszewski@innteo.com
  kancelaria@innteo.com

NIP: 7393343449
REGON: 365751829

Polityka prywatności