• Systematyzacja własności intelektualnej powstałej przy realizacji projektu
 • Opracowanie i wdrożenie strategii ochrony wartości niematerialnych (know-how, kody źródłowe, design, interface, rozwiązania techniczne, bazy danych, brand, urządzenia etc.)
 • Rejestracja znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów
 • Stała obsługa posiadanych praw IP obejmująca utrzymywanie i przedłużenie ochrony oraz monitorowanie pojawiania się na rynku oznaczeń i rozwiązań naruszających prawa naszych klientów
 • Przygotowanie ram prawnych wewnątrz organizacji (umowy o prace, umowy dzieło ze skutecznym i szerokim przeniesieniem praw autorskich, ochrona poufności, regulaminy działalności e-commerce etc.)
 • Współpraca inwestorów z nauką – negocjowanie oraz uregulowanie w umowach zasad korzystania z praw własności intelektualnej będących efektem współpracy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z regulacji prawnych świata nauki (umowy inwestycyjne, spin-off, licencyjne, o zarządzanie wspólnymi prawami, konsorcjum)
Zapraszamy do kontaktu
 • Innteo Sp. z o.o.
  ul. Banderii 4 lok. 162,
  01-164 Warszawa
 • (+48) 730 313 234
 • m.granoszewski@innteo.com
  kancelaria@innteo.com

NIP: 7393343449
REGON: 365751829

Polityka prywatności