• Systematyzacja własności intelektualnej powstałej przy realizacji projektu
  • Opracowanie i wdrożenie strategii ochrony wartości niematerialnych (know-how, kody źródłowe, design, interface, rozwiązania techniczne, bazy danych, brand, urządzenia etc.)
  • Rejestracja znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów
  • Stała obsługa posiadanych praw IP obejmująca utrzymywanie i przedłużenie ochrony oraz monitorowanie pojawiania się na rynku oznaczeń i rozwiązań naruszających prawa naszych klientów
  • Przygotowanie ram prawnych wewnątrz organizacji (umowy o prace, umowy dzieło ze skutecznym i szerokim przeniesieniem praw autorskich, ochrona poufności, regulaminy działalności e-commerce etc.)
  • Współpraca inwestorów z nauką – negocjowanie oraz uregulowanie w umowach zasad korzystania z praw własności intelektualnej będących efektem współpracy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z regulacji prawnych świata nauki (umowy inwestycyjne, spin-off, licencyjne, o zarządzanie wspólnymi prawami, konsorcjum)
Zapraszamy do kontaktu
  • Innteo
    Grzybowska 2 lok. 106, 00-131 Warszawa
  • (+48) 730 313 234
  • kancelaria@innteo.com

NIP: 7393343449
REGON: 365751829

Polityka prywatności