INNOVATION
TECHNOLOGY
OPPORTUNITIES
JAK POMAGAMY
Kim są nasi klienci?

– małe, średnie i duże firmy inwestujące w B+R / przedsiębiorcy planujący projekty innowacyjne
– fundusze seed’owe i VC oraz fundusze private equity
– naukowcy planujący komercjalizację wyników badań
– jednostki badawcze i konsorcja naukowe
– start-upy

Z jakich programów pomagamy uzyskać fundusze?

Wspieramy w pozyskaniu dofinansowania w ramach:

1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
3. 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO)
4. Programu HORYZONT 2020
5. Programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (m.in. szybkiej scieżki, programów
sektorowych, Bridge Alfa)
6. Programów PARP (m.in. Go to Brand)

Wniosek o dofinansowanie

Pisanie wniosku jest procesem skomplikowanym, który wymaga pomocy ekspertów – my taką pomoc zapewnimy. Pomożemy wybrać optymalny program dotacyjny dla Państwa projektu. Odpowiemy na Państwa pytania oraz wyjaśnimy niejasności. Przeanalizujemy potencjał projektu na uzyskanie dofinansowania. Przedstawiamy Państwu najdogodniejszy plan działania – pozwalający na zwiększenie szans na uzyskanie dofinansowania.
Wypełnimy wniosek o dofinansowanie. Pomożemy skompletować dokumenty stanowiące załączniki do wniosku.
W przypadku negatywnej oceny wniosku pomożemy złożyć protest od przyznanej punktacji.

1. Wspólnie z Państwem dokonamy wstępnej analizy projektu i weryfikacji planów inwestycyjnych.
2. Wskażemy najlepszy program z uwzględnieniem dostępnych funduszy europejskich
3. Określimy szanse projektu na uzyskanie dotacji
4. Zweryfikujemy projekt pod katem wybranego programu i działania – przygotujemy
analizy prawne i biznesowe. W ramach konsultacji zarekomendujemy ewentualne
zmiany w planie inwestycyjnym zwiększające prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania
5. Sporządzimy dokumenty aplikacyjne, w tym wniosek oraz potrzebne załączniki
6. Złożymy wniosek w Państwa imieniu
7. W przypadku negatywnej oceny wniosku przygotujemy protest od przyznanej punktacji
8. Będziemy prowadzić w Państwa imieniu korespondencję z instytucją finansującą dotację
9. Pomożemy w rozliczeniu projektu

INNTEO JEST NOWYM PODEJŚCIEM DO DORADZTWA W SEKTORZE INNOWACJI I NOWYCH TECHNOLOGII. CHCEMY, ABY KAŻDA OFERTA BYŁA DOSTOSOWANA DO KLIENTA I JEGO AKTUALNYCH POTRZEB. INNOWACJE KREUJĄ LUDZIE, A NIE FIRMY LUB JEDNOSTKI NAUKOWE. ONE JE TYLKO PRZETWARZAJĄ I IMPLEMENTUJĄ.
WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD POMYSŁU CZŁOWIEKA LUB GRUPY LUDZI.

logo

Jesteś zainteresowany współpracą?
Napisz lub zadzwoń.

 

ul. Szara 10, 00-420 Warszawa
kontakt@innteo.com
tel. +48 724 704 566

2018 © Innteo. Wszelkie prawa zastrzeżone. Innteo, ul. Szara 10, 00-420 Warszawa