Komisja Europejska powołała do życia Fundusz kapitałowy Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Fundusz zapewni kapitał od 0,5 mln do 15 mln euro na finansowanie przełomowych innowacyjnych projektów wybranych do wsparcia w ramach finansowania mieszanego dostępnego w konkursach EIC Accelerator (grant i kapitał inwestycyjny).

Po raz pierwszy Komisja Europejska powołała do życia fundusz, który dokapitalizuje przedsiębiorstwo w zamian za udziały na poziomie od 10% do 25%. Będzie to więc pierwszy raz, kiedy Komisja Europejska dokona bezpośrednich inwestycji kapitałowych w  przedsiębiorstwa typu start-up Doradcą funduszu EIC w imieniu Komisji Europejskie będzie Europejski Bank Inwestycyjny, do którego zadań będzie należało zarządzanie udziałami Komisji.

Fundusz EIC został powołany po to, aby w swoim założeniu wypełnić lukę w finansowaniu firm na etapie wdrożeniowym i zapewnić finansowanie kapitałowe, w sytuacji kiedy firmy takie nie mogą liczyć na wsparcie ze strony banków ani kapitału venture. Według Ambroise Fayolle, wiceprezesa EBI ds. Innowacji – „Start-upy napędzają tworzenie miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji, i są kluczem do konkurencyjności Europy, naszej zdolności do innowacji i naszego strategicznego przywództwa technologicznego. Niestety w Europie występuje poważna niedoskonałość rynku, która utrudnia im uzyskanie finansowania. Dokłada się do tego kryzys spowodowany COVID-19, ponieważ wiele nowych przedsiębiorstw boryka się z jeszcze większymi ograniczeniami niż wcześniej. Dlatego cieszymy się, że możemy wspierać fundusz EIC, który jest bardzo potrzebny, i który pomoże nowym przedsiębiorstwom w Europie zwiększyć skalę działalności i osiągnąć kolejny poziom„.

Pierwszy konkurs pilotażowego programu EIC Accelerator, który dał możliwość uzyskania  finansowania mieszanego został ogłoszony w drugiej połowie 2019 r. Do marca 2020 r. wybrano ogółem 102 start-upy i MŚP działające we wszystkich sektorach intensywnie korzystających z technologii (zdrowie, ICT, energia itp.). Wartość finansowania mieszanego to kwota prawie 400 milionów euro. Kolejna runda konkursu, w której wybrane zostały kolejne firmy miała miejsce w lipcu b.r. w obszarze Green Deal EIC Accelerator. Ostatnia runda w tym roku została zaplanowana na listopad.

Od 2021 r. Fundusz EIC będzie finansowany przez Europejską Radę ds. Innowacji, która będzie jednym z filarów programu Horyzont Europa – unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027. Jak szacuje KE, minimum jedna trzecia budżetu EIC będzie dostępna w formie kapitału zarządzanego przez Fundusz EIC. Aktualnie na Horyzont Europa przeznaczonych jest 10 mld euro). 

Prócz finansowania kapitałowego (w zamian za udziały) start-upy wspierane przez EIC Accelerator mogą liczyć na grant w wysokości do 2,5 mln euro. W ramach EIC Acceleration Services przedsiębiorcy otrzymają także dostęp do innych usług, takich jak m.in. coaching biznesowy czy mentoring. Będą mieć również możliwość współpracy z inwestorami i innymi przedsiębiorstwami.

Na koniec podkreślić trzeba jeszcze, że jest to kolejny krok Unii Europejskiej w dobrym, innowacyjnym kierunku. Pamiętajmy, że Europejska Rada ds. Innowacji,  to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów. Została zatwierdzona w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r., aktualnie będąca w fazie pilotażowej, która jest oceniana przez unijnych ekspertów na tyle dobrze, że od 2021 r. Europejska Rada ds. Innowacji zacznie działać już w pełnym zakresie (w ramach wspomnianego już wyżej kolejnego unijnego programu badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa). Cieszą więc słowa Pana Carlos Moedas, komisarza ds. badań, nauki i innowacji „Utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji nie oznacza zwykłego wyłożenia pieniędzy na stół. Tworzymy cały system innowacyjny czyniący z Europy lidera strategicznych technologii i innowacji, które ukształtują naszą przyszłość, takich jak sztuczna inteligencja, biotechnologia i bezemisyjne źródła energii. Musimy skoncentrować się na potrzebach innowatorów, bo to oni będą tworzyć miejsca pracy, wzmacniać naszą konkurencyjność w świecie i ulepszać nasze codzienne życie.”

Zapraszamy do kontaktu
  • Innteo Sp. z o.o.
    ul. Banderii 4 lok. 162,
    01-164 Warszawa
  • (+48) 730 313 234
  • m.granoszewski@innteo.com
    kancelaria@innteo.com

NIP: 7393343449
REGON: 365751829

Polityka prywatności